Organisatie

Voor het samenwerkingsverband is de stichting ELK opgericht. In het bestuur zijn de drie disciplines vertegenwoordigd door een huisarts, een fysiotherapeut en een apotheker. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en een algemeen bestuurslid. Het bestuur is multidisciplinair samengesteld en fungeert als ‘opstart bestuur’.

  Voorzitter   Mw.  A.C. van Randwijk (huisarts)
  Penningmeester Dhr. W.J. de Haan (fysiotherapeut)
  Algemeen lid/vice-voorzitter    Mw. I. Heidari (apotheker)

Disciplines en hun medewerkers zullen worden betrokken bij de organisatie van de zorg door middel van een Raad van Aangeslotenen. Ten minste één maal per jaar initieert het bestuur een vergadering met de aangeslotenen. Het bestuur draagt zorg voor periodieke communicatie over de ontwikkelingen en medewerkers van het samenwerkingsverband worden actief betrokken bij de OWZ-activiteiten door bijvoorbeeld deelname aan werkgroepen.

Logo Huisartsenpraktijk Loosdrecht De Loosdrechtse Apotheek FysioHolland Loosdrecht
Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
Ok