De Stichting ELK is eind 2014 opgericht als ‘Organisatie Wijkgerichte Zorginfrastructuur’ (OWZ) en in januari 2015 tijdens de nieuwjaarsborrel gepresenteerd aan de collega eerstelijners. Bij ‘geïntegreerde eerstelijnszorg’ werken verschillende disciplines uit de eerste lijn structureel samen en als samenwerkingsverband met andere partijen, zoals de tweede lijn, welzijn en thuiszorg. Afgestemd op de behoefte van de klant. OWZ levert niet alleen kwaliteits- en efficiencyvoordelen binnen de eerste lijn. OWZ wordt ook als essentieel beschouwd als het gaat om substitutie van tweede naar eerste lijn om de zorg betaalbaar te kunnen houden.

logo NKL 250Sinds 2022 krijgt de invulling van eerstelijns samenwerking steeds meer gestalte in de regio-brede samenwerking. Deze regio overstijgt de woonkern Loosdrecht en wordt gevormd door de gehele gemeente Wijdemeren. Loosdrecht werkt hierin organisatorisch en praktisch samen Kortenhoef, 's Graveland en Nederhorst den Berg. 

Binnen de gemeente wordt samengewerkt in het project Gezond Wijdemeren, een integrale aanpak waarin lokale professionals en bewoners samenwerken aan gezondheidsbevordering in al zijn facetten (zie https://gezondwijdemeren.nl). Pien Bour is in Loosdrecht de aanjager en contactpersoon.

Statutair heeft stichting ELK de volgende doelstelling:

Het stimuleren, faciliteren en ondersteunen van geïntegreerde eerstelijnszorg binnen het werkterrein van de stichting door:

  • het ontwikkelen en vaststellen van strategisch beleid ten behoeve van eerstelijnszorg in het werkgebied;
  • de vertegenwoordiging en contractering van eerstelijnszorg en daarbij aanspreekbaar zijn voor de eerstelijnszorg gezamenlijk met de disciplines die onderdeel uitmaken van casu quo verbonden zijn aan de stichting;
  • het initiëren, ontwikkelen en implementeren van eerstelijns aanbod met andere zorgaanbieders in het werkgebied en deels in samenwerking met niet-eerstelijnszorg partijen;
  • de ondersteuning van de aangesloten disciplines;
  • het organiseren en zo nodig exploiteren van dit aanbod;
  • het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting ELK kreeg zijn financiering uit de OWZ gelden via de zorgverzekeraars. De OWZ is vanaf 2020 afgebouwd en per 2022 beëindigd. Stichting ELK wordt medio 2024 opgeheven wegens gebrek aan baten. De werkzaamheden worden binnen het regionale samenwerkingsverband voortgezet. Onderstaande advertentie verscheen 3 april jl. in De Telegraaf:

Telegraaf Speurders 5564880 3

 

Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
Ok